Udebehandling

Pris - 375 kr,- + kørselstillæg

Afstandstillæg 0-5 km 50 kr

Afstandstillæg 5-10 km 90 kr

Afstandstillæg ved mere end 10 kilometer 180 kr


Jeg tager ud til eget hjem hvis du har svært ved at komme ind til mig.